Update News Today Ghen Cô Vy| NIOEH x K.HƯNG x MIN x ERIK | WASHING HAND SONG | CORONA SONG Corona virus china global pandemic China Italy USA Saudi


Corona virus china global pandemic China Italy USA Saudi Ghen Cô Vy| NIOEH x K.HƯNG x MIN x ERIK | WASHING HAND SONG | CORONA SONG

Dự án “Ghen Cô Vy”, bao gồm bài hát bản tiếng Việt/ tiếng Anh, vũ điệu rửa tay #vudieuruatay, MV là một dự án truyền thông y tế, phòng chống dịch COVID-19 …

source
Corona

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *